Activitatea instituţiilor media din R. Moldova va fi reglementată de un nou Cod

Activitatea instituţiilor media din R. Moldova va fi reglementată de un nou Cod

Decretul cu privire la promulgarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial. Documentul este semnat de speakerul Andrian Candu şi va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2019, comunică MOLDPRES.

Noua legislaţie în domeniul audiovizualului prevede că bugetul furnizorului public naţional de servicii media va fi constituit din subvenţii de la bugetul de stat şi din venituri proprii. Subvenţiile din bugetul de stat vor fi stabilite anual în Legea bugetului de stat, reprezentând volumul subvenţiilor din bugetul de stat pentru anul precedent, indexat cu indicele preţurilor de consum din ultimul an bugetar executat deplin. 

Veniturile proprii ale furnizorului public de servicii media vor proveni, după caz, din sume încasate din comunicările audiovizuale difuzate în cadrul evenimentelor de importanţă majoră, sume încasate din realizarea obiectului de activitate, inclusiv venituri provenite din vânzarea de programe sau drepturi de autor din coproducţii, donaţii, sponsorizări și alte venituri legale. Raportul privind executarea bugetului va fi prezentat anual de către directorul general al instituției respective, va fi avizat de către Consiliul de Supraveghere şi va fi făcut public pe pagina web a instituției.

Noul cod prevede un șir de noi reglementări referitoare la principiile de comunicare audiovizuală, în temeiul cărora trebuie să activeze toți furnizorii de servicii media, inclusiv: libertatea de exprimare, independența editorială, asigurarea informării corecte, protecția minorilor și a persoanelor cu dizabilități, echilibrul de gen, protejarea spațiului audiovizual național, transparența proprietății, accesul la evenimente majore, protecția jurnaliștilor, dreptul la replică etc. 

Capitole aparte se referă la organizarea și funcționarea serviciilor media liniare, misiunea furnizorilor publici de servicii media, funcționarea furnizorului public național, furnizorii comunitari de servicii de radiodifuziune sonoră, distribuitorii de servicii media, organizarea serviciilor media audiovizuale neliniare, comunicările comerciale audiovizuale, precum și Consiliul audiovizualului. 

Noul Cod va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2019, cu excepţia unor prevederi care vor fi puse în aplicare gradual pe parcursul a maxim cinci ani. Proiectul Codului serviciilor media audiovizuale al R. Moldova a fost elaborat de experți naționali și internaționali, precum și de reprezentanți ai societății civile în cadrul unui grup de lucru. Grupul a fost creat în iunie 2017, la inițiativa președintelui parlamentului, Andrian Candu, cu suportul Proiectului Comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei ”Promovarea libertății și pluralismului mass-mediei în Republica Moldova”. 

CELE MAI RECENTE STIRI

Lasă un răspuns